2GL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:20- 8:05 prpub-G 208 A KK
oprm-L 103 A ED
mprzy.-L 103 A ED WF-2 sg2 A #Wd2 WF-1 sg2 A HB WF-1 sg3 A HB
2 8:10- 8:55 prpub-G 208 A KK
oprm-L 103 A ED
ppgr-G 208 A KK
mprzy.-L 103 A ED
WF-2 sg2 A #Wd2 WF-1 sg2 A HB chemiar-G 212 A Re
geografiar-L 211 A MR
3 9:00- 9:45 prpub-G 208 A KK
oprm-L 103 A ED
pppu-G 208 A KK
ang-L 203 A AH
ppgr-G 208 A KK
gmag.-L 113 A St
ppgr-G 208 A KK
angir-L 203 A AH
niem-G 204 A BS
angir-L 213 A AH
4 10:00-10:45 prpub-G 208 A KK
gmag.-L 113 A St
pppu-G 208 A KK
ang-L 203 A AH
przedsięb. 207 A BJ ppoli-G 208 A KK
niem-L 204 A Go
mat 108 A BD
5 10:50-11:35 prpub-G 208 A KK
gmag.-L 113 A St
pol 201 A EN mat 108 A BD pppu-G 208 A KK
oprm-L 103 A ED
angir-G 213 A RW
prmag-L 114 A Wo
6 11:40-12:25 prpub-G 208 A KK
mdys.-L 211 A
pol 201 A EN pol 207 A EN pppu-G 208 A KK
oprm-L 103 A ED
angir-G 107 A RW
prmag-L 114 A Wo
7 12:35-13:20 religia 18 A PO hspoł 206 A Ma chemiar-G 212 A Re
mdys.-L 211 A
religia 18 A PO prgr-G 208 A AD
prmag-L 114 A Wo
8 13:25-14:10 ZzWych 104 A EN   ang-G 204 A RW
geografiar-L 107 A MR
  prgr-G 208 A AD
prmag-L 114 A Wo
9 14:15-15:00 WF-2 sg1 A #Wd2   ang-G 204 A RW   prgr-G 208 A AD
prmag-L 114 A Wo
Obowiązuje od: 11 lutego 2019 r. - czas zajęć dla Budynku A (Budynek B +25 min.)
Drukuj plan
wygenerowano 2019-02-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum