2SM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:20- 8:05 obe-S 19 A JZ
pmtr-M 26 A Kl
eewyp.m-S 2 A KC
obmsw-M 7 A An
deeu-S E1 UJ
mpom.el.-M 26 A Kl
  geografiar-S 107 A RW
2 8:10- 8:55 obe-S 19 A JZ
USM-M 26 A Kl
eewyp.m-S 2 A KC
USM-M 26 A Kl
deeu-S E1 UJ
mpom.el.-M 26 A Kl
mater 202 B bhp.-S 207 A BJ
PTiK.mtr-M 209 A TK
3 9:00- 9:45 obe-S 19 A JZ
USM-M 26 A Kl
onmot)-S 212 A JZ
USM-M 26 A Kl
deeu-S E1 UJ
msmtr-M 26 A Kl
mater 202 B PKM-S 106 A ZS
PTiK.mtr-M 209 A TK
4 10:00-10:45 bpsam.m-S 104 A Ba
TIKMp.-M 207 A TK
onmot)-S 212 A JZ
bhp.-M św BJ
deeu-S E1 UJ
msmtr-M 26 A Kl
WF sg4 B HB geografiar-S 1 A RW
ryst-M 106 A ZS
5 10:50-11:35 bpsam.m-S 104 A Ba
TIKMp.-M 207 A TK
niem 209 A Go WF sg1 A HB WF sg4 B HB kspoł.-S 109 A MP
pmtr-M 26 A Kl
6 11:40-12:25 angir 206 A SS bpsam.m-S 7 A Ba
bpoj.s-M 19 A RA
przedsięb. 109 A MP ang 300 B SS pol 204 A Wy
7 12:35-13:20 eewyp.m-S 1 A KC mat 108 A pol 101 A Wy ang 300 B SS pmtr-M 26 A Kl
8 13:25-14:10   mat 108 A pol 101 A Wy religia 201 B Sz  
9 14:15-15:00   elektr.-S 19 A RA ZzWych 101 A Wy religia 201 B Sz  
Obowiązuje od: 11 lutego 2019 r. - czas zajęć dla Budynku A (Budynek B +25 min.)
Drukuj plan
wygenerowano 2019-02-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum